Winkelpark De Centrale 32 | 8924 CZ LEEUWARDEN

OPEN
WINKELS
GRATIS
KOFFIE

Winkelgegevens ophalen...

KOFFIE? MELD JE AAN!

Heb je zin in een lekker gratis kopje koffie? Gewoon als welkom op Winkelpark De Centrale. Meld je aan via onderstaande link!
Na aanmelding ontvang je een code waarmee je gratis een kop koffie (of thee) kunt ophalen bij Any Tyme.


 

Speciaal voor jou!

 • GRATIS Wifi
 • GRATIS Parkeren
 • GRATIS Toiletten
Vind je dit leuk?

Net als vele anderen

ETEN EN
DRINKEN

Actievoorwaarden en spelregels

Winacties Facebook
Onze ‘Like, share & win’ acties op Facebook zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook en zijn op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund, of georganiseerd door Facebook. De informatie die u verstrekt door mee te doen verstrekt u dan ook niet aan Facebook, maar aan Winkelpark De Centrale (KBwinkels B.V.).

Op winacties zijn de volgende actievoorwaarden en spelregels van toepassing, die gelden op alle winacties.

 1. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimum leeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in een straal van 30 kilometer vanaf Leeuwarden, Nederland
 2. De prijs kan enkel worden uitgekeerd aan de winnaar
 3. Wij kunnen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen en zonder mededeling vooraf het recht de actie te beëindigen en/of te wijzigen
 4. Bij aanpassing van de actievoorwaarden, zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de site van Winkelpark De Centrale geplaatst worden
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 6. De prijs staat duidelijk vermeld in de betreffende Facebook actie
 7. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie. Medewerkers van KBwinkels zijn uitgesloten van deelname
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze
 9. Winnaars worden na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via Facebook Messenger
 10. Winnaars worden publiekelijk bekend gemaakt en met een foto of video worden vermeld op de website en verschillende social media-kanalen van Winkelpark De Centrale
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen
 12. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie
 13. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie
 14. Door deelname gaat u akkoord met de spelregels en deze actievoorwaarden
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
 16. KBWinkels is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs of voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen
 17. KBwinkels verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen  en is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname
Aanvullende actievoorwaarden jaar lang gratis stroom
In totaal wordt er 1 keer een jaar gratis stroom van Winkelpark De Centrale weggegeven. Er wordt via Messenger contact opgenomen met de prijswinnaar. Als we de prijswinnaar niet kunnen bereiken en we horen binnen twee maanden na onze eerste contactpoging dan kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de prijs. Uitkering van de prijs heeft uitsluitend betrekking op stroom geleverd door VandeBron. De prijswinnaar zal een jaarcontract bij VandeBron afsluiten. Er hangt een maximum aan van € 1200,-inclusief btw, maar wij vergoeden op basis van het standaard jaarverbruik van de prijswinnaar. Dit houdt in dat alle overige kosten van de energierekening zoals gas, vastrechtkosten, netbeheerkosten, opslag duurzame energie, energiebelasting etc. niet bij de prijs zijn inbegrepen en deze ook niet onder de prijs vallen. Het bedrag van maximaal € 1200,- wordt in 1x uitgekeerd.  De winnaar van deze actie zal met een foto of video worden vermeld op de website en verschillende social media-kanalen van KBwinkels . Door deelname verklaar je akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. KBwinkels heeft te allen tijde zonder opgaaf van reden en zonder mededeling vooraf het recht deze actie te beëindigen en/of te wijzigen. Bij aanpassing van de actievoorwaarden, zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de site van Winkelpark De Centrale geplaatst worden.  In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist KBwinkels.